10 Sudut Gambar Yang Lazim Digunakan Dalam Tata Kamera

One Shot

Pengambilan gambar dengan object hanya seorang pemain. Penambahannya di sebut Two Shot dan Group Shot

High Angel

Pengambilan gambar dari sudut atas object

Top Angel

Pengambilan gambar dari atas Object

Bird eye View

Pengambilan gambar dengan High Angel yang di padukan dengan unsure art hingga seperti penglihatan seekor burung

Low Angel

Pengambilan gambar dari sudut bawah

Profile Shot

Adalah pengambilan gambar sejajar dengan objek sering disebut juga dengan Eye Level

Over Shoulder

Pengambilan gambar di belakang punggung/bahu lawan bicara/objek lain, teknik ini banyak di gunakan untuk pengambilan gambar dialog yang di padukan dengan group shot dan One Shot

Walking Shot

Pengambilanan dengan mengikuti acting pemain, pengembangan dari teknik ini memunculkan extreme shot yang lebih banyak di gunakan pada adegan2 keras (Fighting, Kejar-kejaranan, kecelakaan, dll)

Back Light Shot

Teknik yang di gunakan untuk mendapatkan siluet yaitu dengan menghadapkan kamera kearah sumber cahaya

Reflection Shoot

Gambar yang di ambil dari hasil refleksi objek banyak di gunakan pada pengambilan di depan cermin dan air

Share
← Prev Project Back to Works Next Project →